ZNAJDŹ
MIESZKANIE
OFERTA
PROMOCYJNA
PL | EN

Matexi Polska - deweloper zaangażowany społecznie

Grupa Matexi zarówno w Belgii jak i w Polsce przywiązuje dużą wagę do swojej aktywności i odpowiedzialności społecznej. Działania w tym zakresie wpisują się także w motto Matexi – „Witamy w okolicy”. Matexi Polska w ramach swojego programu działań odpowiedzialności społecznej uruchomiła własny, autorski projekt „Deweloper szans – budujemy przyszłość dla dzieci”. Jednocześnie firma angażuje się sukcesywnie we wsparcie projektów przygotowywanych na rzecz lokalnych społeczności w sąsiedztwie realizowanych przez siebie projektów deweloperskich.

Program „Deweloper szans – budujemy przyszłość dla dzieci”

Projekt łączący bezpośrednio działalność deweloperską firmy i jej klientów ze wsparciem realizacji celów organizacji pożytku społecznego niosących pomoc dla dzieci. W ramach funkcjonującego już drugi rok programu każdy kupujący mieszkanie w Matexi ma możliwość wyboru z pośród trzech celów zawartych w ankiecie i wskazania deweloperowi, na jaki cel ma zostać przekazana określona kwota darowizny. Datki przekazywane są poszczególnym organizacjom pożytku publicznego raz do roku, po zsumowaniu wskazań dokonanych przez klientów na poszczególne organizacje w danej edycji programu. W pierwszej edycji Matexi Polska przekazała na konta organizacji pożytku społecznego łączną kwotę 32 400 złotych. Beneficjentami programu byli: Dom Dziecka nr 2 im. Janusza Korczaka w Warszawie realizujący cel organizacji wyjazdów zimowych dla podopiecznych, Fundacja Ewy Błaszczyk „Akogo ?” prowadząca klinikę Budzik oraz Fundacja Przyjaciół Szpitala Dziecięcego przy Litewskiej zbierająca fundusze na zakup inkubatora dla oddziału noworodków. W roku 2016 do grona beneficjentów programu dołączyła Fundacja „Nasze Dzieci” prowadzana przy Centrum Zdrowia Dziecka zastępując w tej roli Szpital przy Litewskiej, który w drugiej połowie 2015 roku przeprowadził się do nowej, lepiej wyposażonej siedziby.

Ankietowanie

„Witamy w okolicy” – aktywność społeczna na rzecz lokalnych społeczności

Matexi Polska w ramach swoich aktywności społecznych cyklicznie wspiera wartościowe inicjatywy sportowe i kulturalne, takie jak pikniki czy szkolne zawody sportowe organizowane zarówno przez lokalne samorządy jak i przez mniejsze, lokalne społeczności, często bezpośrednio w sąsiedztwie realizowanych inwestycji. W 2015 roku spółka roztoczyła także stałą opiekę współorganizując cykliczne, świąteczne warsztaty plastyczne dla Dzieci z Domu Dziecka nr 2 im Janusza Korczaka. Deweloper chętne angażuje się w partnerstwo w ramach organizowanych przez władze dzielnicy wydarzeń organizowanych z myślą o mieszkańcach Bielan – dzielnicy, w której Matexi realizuje w ostatnich latach najwięcej projektów, a do tych zakończonych wprowadziło się już wielu nowych mieszkańców tej dzielnicy. Do wspieranych wydarzeń należą między innymi: Bieg Chomiczówki i Bieg o Puchar Bielan oraz Piknik Witaj Lato na Bielanach.

Biuro Spółki

  • Matexi Polska Sp. z o.o.
    Al. Jana Pawła II 27
    00-867 Warszawa

    tel.: +48 22 653 92 92
    office@matexipolska.pl

Warto zobaczyć

Partnerzy